• ​​​​​Ak sa chceš pridať k nám a máš chuť spievať, hrať na hudobnom nástroji, alebo tancovať a maľovať, potom sa určite vidíme v pondelok 26.06.2023 v ZUŠ Stožok.
      • Darujte 2% z dane ZUŠ Stožok!!!